Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.005 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Kalix Avsändare Helen Svanberg"
[texts]Studierapport - Fiipsborgsarkivet
Simon är sjuk och hans syster Helen har åkt till honom i Stockholmär och är naturligtvis lika bekymrad som sina föräldrar. Läkarna har rekommenderat honom "bad" och "pensling" som botgörande behandling. På eget initiativ vill då Simon tillfällligt slå sig ned på Saltsjöbaden, för badens skull och resa in till läkaren för pensling varannan dag. Riktigt vilken sjukdom som Simon lider av ger tyvärr inte brevet någon klarhet i...
Keywords: kalix id 537-541; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd e brev; filipsborgsarkivet; kalix avsändare helen svanberg; kalix mottagare p.a. svanberg
Downloads: 40
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Fiipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)